Over BENETIET

BENETIET heeft haar doel bereikt.
Borstreconstructies worden nu volledig terugbetaald!

Op 19 oktober 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, meegedeeld dat er een akkoord was bereikt met alle partijen inzake de volledige terugbetaling van autologe borstreconstructies na borstkanker (al dan niet preventief).

In juli 2016 was er al een akkoord meegedeeld maar die stuitte op verzet van de vakvereniging van de plastisch chirurgen.  Op 19 oktober gingen ze opnieuw rond de tafel zitten en kwamen ze gelukkig tot een akkoord waar alle partijen akkoord mee kunnen gaan!

Een enorme doorbraak in het lobbywerk dat BENETIET sinds haar opstart in april 2015 heeft gevoerd !

Het borstenakkoord 2.0 is van kracht in elk ziekenhuis dat de nieuwe conventie heeft ondertekend en een erkenningsnummer heeft gekregen. Je vindt hier een overzicht van deze ziekenhuizen.

Dit akkoord zorgt ervoor dat vrouwen die een borstreconstructie met eigen weefsel wensen na een amputatie door borstkanker  (al dan niet preventief), geen supplementen meer zullen moeten betalen in een 2-persoonskamer.  In een 1-persoonskamer zal het supplement beperkt worden tot 100%.

Opgelet : indien je hospitalisatieverzekering geen 1-persoonskamer dekt, dan is dat supplement van max. 100% helemaal voor eigen rekening. Deze rekening kan oplopen tot meer dan 7.000 eur. Informeer je vooraf goed bij je hospitalisatieverzekering of mutualiteit.  Je kan aan je arts een kostenraming opvragen en deze voorleggen bij je verzekeraar.

Last but not least : je hebt altijd een vrije kamerkeuze!

Nog vragen?

Neem contact op via info@benetiet.be.

Werking van BENETIET tot eind 2017

BENETIET heeft van 2015 tot 2017 vrouwen ondersteund die na een borstamputatie door of ter preventie van borstkanker, een borstreconstructie met eigen weefsel wensten maar niet over de nodige middelen beschikten. Deze ingreep werd tot eind 2017 namelijk zeer onterecht gezien als “esthetische chirurgie” en er was onvoldoende tussenkomst door het RIZIV.

Anderzijds was het ook zo dat plastisch chirurgen erelonen aanrekenden die nodig waren om de kosten te dekken om deze techniek uit te voeren die buitengewone expertise en specialisatie van een plastisch chirurg vraagt.  Bovendien duurt een gemiddelde ingreep 6 à 8 uur voor de reconstructie van 1 borst.
Een borstreconstructie met eigen weefsel kostte gemiddeld 2.600 eur voor 1 borst en 4.000 eur voor 2 borsten (Bron: Rapport VLK april 2014). Dit was voor veel vrouwen financieel niet haalbaar, zeker niet na een hele periode te zijn teruggevallen op een vervangingsinkomen en/of invaliditeitsuitkering.

BENETIET werd opgericht vanuit de overtuiging dat elke vrouw die na een borstamputatie door borstkanker, al dan niet preventief, een borstreconstructie met eigen weefsel wenst, daar recht op heeft.  We vinden het een onrecht wanneer een vrouw zich dit moet ontzeggen om een financiële kater te voorkomen.

BENETIET is het debat aangegaan rond de terugbetalingspolitiek om deze onrechtvaardigheid aan te kaarten en weg te werken.

.

Wat we deden.

Het hoofddoel van BENETIET was om borstreconstructies met eigen weefsel volledig terugbetaald te maken. Tijdens het pleiten voor dit mooie doel heeft BENETIET vrouwen ondersteund die na een borstamputatie door borstkanker (al dan niet preventief) een borstreconstructie wensen met eigen weefsel, maar hiervoor niet over de nodige middelen beschikten. BENETIET heeft fondsen ingezameld om vrouwen hierbij te ondersteunen.

Giften gingen voor 100% naar de vrouwen die we ondersteunden.

Dat is wat we doen.

Hoe we het deden.

BENETIET ging en gaat uit van de zelfredzaamheid van vrouwen en versterkt(e) hen door binnen hun eigen netwerk ondersteuning te vinden en begeleidde hen hierin.

BENETIET deed aan “innercrowdfunding”, wat betekent dat BENETIET het eigen netwerk van de vrouw aanspreekt om samen te “sparen” voor de ingreep.  Indien nodig werd ook het netwerk van BENETIET ingeschakeld.

Op die manier kreeg het netwerk de buitenkans om, naar eigen vermogen, bij te dragen tot een uitermate cruciaal deel van het herstel van hun vriendin of familielid.

Daarbuiten organiseerde BENETIET jaarlijks de TITS+MUSIC-benefietparty ten voordele van de vrouwen die voor wie een BENETIET-campagne loopt.

Wil je kankeronderzoek steunen ?

De vzw BENETIET werd begin 2018 stopgezet omdat het hoofddoel werd bereikt met name borstreconstructies na een amputatie na of ter preventie van borstkanker volledig terugbetaald maken.

We zijn bijzonder trots dat we hier een belangrijke rol in mochten spelen!

De overblijvende fondsen, zo’n € 40.000, werden bij de vereffening geschonken aan het onderzoek van Prof. Dr Damya Laoui en haar team aan de VUB-VIB / VUB Foundation.

VUB Yamina Krossa Fonds

De VUB Foundation heeft het VUB Yamina Krossa Fonds opgericht om blijvend fondsen te werven voor kankeronderzoek.

Ook jij kan het baanbrekende onderzoek van Prof. Dr. Damya Laoui steunen door het overmaken van je gift op rekening nummer BE51 0013 6779 3562 met ref GIFT F03.

Je kan ook een actie organiseren in het kader van #Destination400 waarbij we op zoek gaan naar 400 fans die zich willen engageren om 1.000 eur in te zamelen.
Voor giften vanaf € 40,00 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Prof. Dr Damya Laoui & Yamina Krossa

Nieuws

11-2017 | BENETIET stopt. En dat is goed nieuws!

11-2017 | USG People steunt Benetiet tijdens De Warmste Week

11-2017 De Warmste week

Ontzettend dank aan An Holvoet, mijn zus Malika Krossa via Open VLD Landen, Fabio Vignigni van Barber-Ella, Dr Damya Laoui en haar pannenkoekenverkopers van de VUB-VIB, de zwemmers en aan alle lopers die deelnamen aan de Warmathon en iedereen die Benetiet tijdens De Warmste Week heeft gesteund! #zodankbaar

17-03-2017 | BENETIET roept lopers op om het Benetiet Running team te vervoegen en te helpen om fondsen in te zamen.

17-03-2017 | BENETIET start een crowdfundingactie op via DONO.BE om fondsen in te zamelen.

03-2017 | Davina Simons is het boegbeeld van onze I RUN FOR BOOBS-campagne!

12-2016 | Music for Life – er worden in het kader van De Warmste Week een aantal acties georganiseerd ten voordele van Benetiet !

5-12-2016 | Elke Jeurissen wordt door de Raad van Bestuur van Benetiet benoemd tot Voorzitter.  Zij volgt hiermee Barbara Torfs op, die we hartelijk bedanken voor haar warme inzet sinds de oprichting van Benetiet.

12-2016 | De Warmste Week van Music For Life | Benetiet werd aanvaard als 1 van de vele goede doelen die ze ondersteunen tijdens De Warmste Week van 19 tot en met 23 december 2016.

10-2016 | Oprichtster Yamina Krossa kreeg de filmploeg van zowel VRT Journaal als VTM Nieuws over de vloer.

10-2016 | Aan de lijn met Radio Nostalgie over BENETIET in het kader van oktober borstkankermaand.

10-2016 | BRAY Day 2016 – Benetiet houdt een informatiesessie in UZ Brussel, UZ Leuven en ZOL Genk.

07-2016 | Van de Velde deed een veiling van oud meubilair bij de eigen werknemers en schenkt de opbrengt, zo’n 1.700 eur aan BENETIET !

07-2016 | BENETIET ondersteunt het netwerk van Marie-Astrid om fondsen in te zamelen voor haar borstreconstructie op 10/10/2016.  Op 1 oktober 2016 allen welkom op de benefietparty in het Musicafé in Leuven !

08-2016 | Première van “Ma Ma” ism Cinéart in de Cinema Sphinx in Gent.

07-2016 | Samenwerking met Made by Mimi Pillows is een feit. 10% van elk aangekocht kussen wordt aan BENETIET geschonken!

07-2016 | De Benetiet-campagne, gemaakt door LDV United, valt in de prijzen bij Cannes Lions en haalt 2x brons ! #zottrots

07-2016 | Persbericht waarin Yamina Krossa als eerste bevestigde spreker wordt aangekondigd door TEDxWomenFlanders op 28 oktober 2016 in de KBC Boerentoren in Antwerpen

05-2016 | ZONTA Halle schenkt 3.000 eur aan BENETIET

02-2016 | Benefietparty TITS+MUSIC in JC Den Eglantier, Antwerpen-Berchem, ten voordele van BENETIET

10-2015 | Zonta Club Antwerpen schenkt tijdens Fundraising 4.000 eur aan BENETIET!

08-2015 | Start People en haar medewerkers verkiezen BENETIET tot Local Hero en schenkt 500 eur en plaatst op hun website een link naar BENETIET.BE

11-2014 | De HR-afdeling SD Worx schenkt 1.968,85 eur, ingezameld na een teambuilding appels plukken en confituurverkoop!

BENETIET in de pers

12-2017 | Het Laatste Nieuws

10-2017 | Goed Gevoel

10-2017 | Pink Ribbon Magazine

03-2017 | Het Laatste Nieuws

Gazet van Antwerpen | 17-03-2017

Het Laatste Nieuws | 18-03-2017

De Morgen | 14-10-2016

De Standaard | 14-10-2016

Gazet van Antwerpen | 13-10-2016

De Morgen | 14-10-2016

De Standaard | 14-10-2016

De Standaard |14-10-2016

Gazet van Antwerpen | 14-10-2016

Gazet van Antwerpen | 14-10-2016

De Standaard |14-10-2016

Dag Allemaal | 3-11-2015

De Morgen | 25-09-2015

Nieuwsblad | 29-10-2015

De Standaard | 29-10-2015

VTM & Knack | 25 september 2015

VRT Journaal | 25 september 2015

Actua TV | 25 juni 2015

LDV UPD8 | juli 2015

De Morgen | 13 juni 2015

Radio 1 | 10 juni 2015

Nieuwsblad | 11 juni 2015

nina/HLN.BE | 11 juni 2015

BENETIET windt er geen doekjes om | 10 juni 2015

ZEB steunt BENETIET | 11 juni 2015

HLN.BE | 19 mei 2015

GvA | 16-17 mei 2015

ATV | 17 mei 2015

Reyers Laat | 12 mei 2015

Sponsors

met een groot hart voor BENETIET

Alle giften die we voor vrouwen hebben ontvangen zijn voor 100% bij hen terechtgekomen.

Dit ambitieus streven kon alleen maar mogelijk worden door de organisaties en particulieren die ons financieel hebben gesteund om de werkingskosten te dragen.

Onnoemelijk veel dank aan de sponsors met een groot hart voor de vrouwen van BENETIET !

1 TORFS
2 ZEB
3 Billit
3 CN Consult
4 Zonta Club Antwerpen
5 SD Worx
6 Start People
8 Zonta Gent
9 Van de Velde

Het BENETIET-team

Wie is wie ?

Yamina Krossa

Sociaal Onderneemster en Oprichtster

Wonder Woman met meerdere missies. Bezielster en oprichtster van de vzw BENETIET.BE. Bedenkster van “innercrowd-funding”. Auteur “Laat je net-werken. Innercrowdfunding voor iedereen.”, Oprichtster VUB Yamina Krossa Fonds. Drijvende kracht van het #Destination400-project.

Elke Jeurissen

Voorzitter

Borstkanker raakt elk van ons. Iedereen kent minstens 1 vriendin of familielid die ermee in aanraking komt. Kwalitatieve borstreconstructies helpen vrouwen om zich terug heel te voelen. Iedereen heeft recht op de keuze om dat te doen met eigen weefsel of niet. Maar die keuze moet je in alle transparantie kunnen maken, op basis van goede informatie, ervaringen van andere vrouwen die een reconstructie achter de rug hebben, kennis van zaken over de financiële gevolgen. Benetiet speelt daar een voortrekkersrol in. Daarom zet ik er graag mee mijn schouders onder.

www.glassroots.com

www.straffemadammen.com

Dr. Jo Vanoorbeek

Ondervoorzitter

Als plastisch chirurg voer ik o.a. borstreconstructies uit met eigen weefsel na amputaties door de gevolgen van borstkanker.

Ik sta enthousiast achter de missie van BENETIET om vrouwen te ondersteunen door vanuit hun eigen kracht en netwerk een oplossing te bieden.

Dieter Honoré

Secretaris

Ook in kwetsbare situaties is betutteling zelden of nooit het goede antwoord. Daarom beneemt BENETIET een heel bijzondere plaats in de Belgische werking rond preventie van borstkanker en hulp aan vrouwen die voor een borstreconstructie staan.

Ik geloof rotsvast in de werking van BENETIET, die een hefboom wil zijn voor de kracht van mensen en, zelfs in een zeer kwetsbare periode, een spiegel wil zijn van hun eigen kracht en sterkte.

Hilde Haems

Penningmeester

Bijdragen voor mensen en voor organisaties is wat me drijft in al mijn engagementen.

Michael Francken

Joost Boerjan

IT support & game changer

www.seodreams.eu

Steven Piessens

Communicatieadviseur

www.oratore-consulting.com